ORTODONTİ TEDAVİSİ – TEL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

ORTODONTİ TEDAVİSİ – TEL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dişlerin ideal konumunda sıralanması, çeneler arası ilişkinin düzenlenmesi, çevre dokuların ve kasların da bu yeni sert doku yapısına adapte olması için, sabit veya çıkarılabilir birçok ortodontik tedavi aygıtları ve yöntemleri bulunmaktadır. Bu aygıtlar dişlere ve çeneye hafif baskı uygulayarak çalışmaktadırlar.

Uygulanacak olan ortodonti tedavisinin türüne, ortodonti uzmanı tarafından hasta ile birlikte karar verilir. Ortodonti tedavisinin süresi, giderilmesi gereken diş ve/veya çeneler arası ilişki problemine bağlı olarak değişmektedir.

Sabit ortodonti tedavisi:

Diş telleri– en yaygın kullanılan ortodonti tedavisi aygıtıdır. Braketler (metal ya da estetik), tüpler/bantlar, teller ve destek sağlayan diğer yardımcı araçlardan oluşmaktadır. Azı dişlerine, çevresini yüzük gibi saran bantlar yapıştırılır. Bu işlemin yerine, azı dişlerinin yanağa bakan yüzeylerine tüp adı verilen ufak parçalar da yapıştırılabilir.

Eğer içten tel tedavisi (lingual ortodonti tedavisi) uygulanacak ise tüpler dişin, damağa ve dile bakan yüzeyine yapıştırılırlar. Bu şekilde, bu dişler daha çok, uygulanan kuvvetlere destek olarak kullanılırlar. Kesici ve küçük azı dişlerinin dış yüzeylerine ( ya da içten tel tedavisi yapılacaksa iç yüzeylerine) tek tek ‘braket’ adı verilen, metal ya da başka estetik materyalden yapılmış, telin kuvvetini dişe ileten parçalar eklenir. Özel alaşımlardan yapılmış olan ve diş kavsi verilmiş (memory wires-hafızalı) bu teller braketlerin içinden geçirilir ve bantlara ya da tüplere bağlanır. Özel alaşımları sayesinde diş teli, dişlere fizyolojik yani dişlere ve çevreleyen kemik dokusuna zarar vermeyecek kuvvetler uygulayarak dişlerin ideal bir kavis almasını sağlar.

İlerleyen aşamalarda dişler arasında boşluklar varsa, bu boşlukları kapatmak için farklı teller ve mekanikler ve de buna bağlı kuvvetler uygulanır. Bir nevi tellerin sıkıştırılması ile dişlerin arasındaki boşluklar giderilerek istenen konumda sıralanması sağlanır.

Burada esas olan tedaviyi uygulayan ortodonti uzmanın bilgi ve becerisi ile kişinin çene yapısına, profiline, dudak yapısına, gülme hattına en uygun olan bir biçimde dişlerin sıralanmasını sağlamaktır. Kişi için ideal estetiği sağlamak ortodonti uzmanının estetik anlayışı, birikimi ile farklılıklar gösterir.

Bundan sonra gerekli ise çeneler arası ilişkiyi düzeltmek için bir takım ortodontik kuvvetler uygulanır. Bu amaçla en sık kullanılan, çeneler arası lastiklerdir. Ufak paket lastiklerine benzeyen bu lastikler ortodonti uzmanının tavsiye ettiği kurallara katı bir şekilde bağlı kalarak kullanılmadığı taktirde istenen etkiyi yapmayabilmektedir.

Diş telleri genellikle aylık olarak ayarlanır ve birkaç ay ile birkaç yıl içerisinde istenilen sonuçlara ulaşılır. Tel tedavisinde süre çok değişkendir. Tedavinin kompleksliği kadar hastanın kurallara uyumu da tedavi süresüne direk etki etmektedir. Ortalama bir tel tedavisi İngiltere ve ABD’de yaklaşık 24 ay sürmektedir. Modern diş telleri geçmişe nazaran daha hafif, daha estetik ve daha küçüktür.

Sabit tel tedavisi bittikten hemen sonra pekiştirme tedavisine geçilir. Bu ortodonti tedavisi ile elde edilen düzelmenin tekrardan bozulmaması için çok kritik öneme sahiptir. Bu safhada kullanılan aygıtlar ortodonti uzmanının tercihine ve hasta taleplerine göre değişmektedir.

 

Hareketli aygıtlarla tel tedavisi:

Akrilik plaklar- Daha çok çocuklarda, koruyucu ortodonti uygulamalarında kullanılan basit diş hareketleri sağlayan; çene genişletmelerinde ve iskeletsel bozukluklarda da kullanılabilen plaklardır. Hasta tarafından takılıp çıkartılabilmektedir. Burada esas olan hastaların bu plakları kullanma süresidir. Tavsiye edilen sürenin altında kullanıldığı taktirde beklenen etkiyi göstermezler.

Şeffaf plaklar Yetişkinler için diş tellerine alternatif olarak, metal teller ve destek aygıtlar olmadan dayanıklı malzemelerden üretilmiş kalıplardır. Şeffaft oldukları için estetik açıdan çok iyi olsalar da her vak’a da uygun olamayabilirler. Yemek yeme, diş fırçalama sırasında çıkarılırlar.

 

Yorum YazSosyal Medyada Bizi Takip Edin